Διαφυλλικά Λιπάσματα για Ελιές

Καθώς προχωράμε στην περίοδο της ανθοφορίας, τα δένδρα χρειάζονται προετοιμασία με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά που θα τους οδηγήσουν σε επιτυχημένη καρπόδεση.
Το πρόγραμμα εφαρμογών της 𝗘𝗺𝗽𝗵𝘆𝘁𝗼𝗻 στα καρποφόρα δένδρα εξασφαλίζει:
  •  Διέγερση και ομοιομορφία ανθοφορίας με την χρήση του MAX B Zn, βρείτε το εδώ
  • Ολοκληρωμένη καρπόδεση με το Nutri BS 95, βρείτε το εδώ:
  • Παροχή της αντίστοιχης ενέργειας και προστασίας του καρπιδίου με το καινοτόμο προϊόν HOLDER, βρείτε το εδώ: 
Η βασική λίπανση των δύο τελευταίων ετών εξασφαλίζει την επάρκεια σε μακροστοιχεία μέσω του εδάφους αλλά όμως ο δενδροκαλλιεργητής θα πρέπει να μεριμνήσει για την επάρκεια των πιο κρίσιμων για την επιτυχή καρπόδεση ιχνοστοιχείων
🌱 Βόριο-> Γόνιμη γύρη
🌱 Ψευδάργυρος -> Σχηματισμός αυξινών
🌱 Μολυβδαίνιο -> Μεταβολισμός Αζώτου
🌱 Ασβέστιο -> Θωράκιση κυττάρων
🌱 Φώσφορος -> Απαιτούμενη ενέργεια
‘Ωστε αυτά να είναι διαθέσιμα την στιγμή που το άνθος τα χρειάζεται. Ο συνδυασμός των τριών προϊόντων της 𝗘𝗺𝗽𝗵𝘆𝘁𝗼𝗻 αποτελεί αποδεδειγμένη δικλείδα ασφαλείας για όλα τα καρποφόρα δένδρα.