Ασθένειες Σιτηρών : Οι Πιο Συνηθισμένες στην Ελλάδα

Πολύ έντονα και φέτος τα προβλήματα από διάφορες μυκητολογικές ασθένειες στα χειμερινά σιτηρά, κυρίως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τον φετινό χειμώνα, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι και το τέλος της άνοιξης σε συνδυασμό με υψηλή σχετική υγρασία. Ιδιαίτερη η σημασία για την καλλιέργεια του σιταριού, όπου όταν οι ασθένειες αυτές παίρνουν έκταση μειώνουν σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό αποτέλεσμα.

Οι κύριες και πιο συνηθισμένες ασθένειες του σιταριού στην Ελλάδα είναι:

Οι Σεπτοριώσεις είναι αυτές που τα τελευταία χρόνια μας απασχολούν όλο και περισσότερο.
Οι προσβολές παρουσιάζονται με την μορφή καστανών κηλίδων, κίτρινων περιφερειακά, με ή χωρίς στίγματα, οι οποίες σταδιακά μεγαλώνουν και δημιουργούν νεκρώσεις φτάνοντας να καταστρέφουν εντελώς τα προσβεβλημένα φύλλα.

Προτεινόμενα σκευάσματα:

BUMPER 25 EC : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των τριαζολικών μυκητοκτόνων της κατηγορίας των DMIs, με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

COMRADE SC : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο μείγμα δύο δραστικών συστατικών, το Cyproconazole μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και το Azoxystrobin μυκητοκτόνο με αντισπορογόνο δράση.


Το φαινόμενο αποκτά σε πολλές περιοχές επιδημικό χαρακτήρα και συνεχίζει να παρουσιάζεται συνεχώς κατά τα τελευταία τρία με τέσσερα τελευταία χρόνια.
Τρία είναι τα είδη που προσβάλλουν κυρίως την καλλιέργεια και ανήκουν στην ομάδα των Σεπτοριάσεων. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται ταυτόχρονα στον ίδιο αγρό κάνοντας έτσι το πρόβλημα ακόμη εντονότερο.

σιτηρα, σιταρι, ζιζανια

Τα είδη που εντοπίζονται να δημιουργούν το πρόβλημα είναι τρία και είναι τα παρακάτω:

 1. Zymoseptoria (Septoria) tritici
 2. Stagonospora (Parastagonospora, Septoria) nodorum
 3. Pyrenophora (Drechslera) tritici-repentis

Πολλές φορές οι προσβολές δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτές καθώς ξεκινούν από τα κάτω φύλλα του νεαρού φυτού. Έτσι ένας αγρός μοιάζει υγιής όταν τον κοιτά κάποιος μακροσκοπικά. Είναι απαραίτητο όμως κατά την επίσκεψή του, ο παραγωγός να μπαίνει στο χωράφι και να το διασχίζει προς όλες τις κατευθύνσεις παρατηρώντας τα κάτω τμήματα των φυτών. Εκεί μπορεί να παρατηρήσει την ύπαρξη των μυκήτων αυτών υπό την μορφή κηλίδων στα κατώτερα φύλλα και περισσότερο σε αυτά που βρίσκονται κοντά στο έδαφος.

Σε περίπτωση που έχουμε βελτίωση των καιρικών συνθηκών με άνοδο των μέσων θερμοκρασιών που επικρατούν και μείωση της σχετικής υγρασίας τότε η ένταση της προσβολής εξασθενεί από μόνη της.
Σε περίπτωση όμως που ο καιρός συνεχίζει με χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλές σχετικές υγρασίες τότε σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επέμβαση με κάποιο κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων ή οποία γίνεται αυτή την εποχή, αποφεύγοντας έτσι τον διπλό ψεκασμό εξασφαλίζοντας την καλλιέργεια για την συνέχεια.

Σκοπός μας είναι να διαφυλάξουμε οπωσδήποτε σε υγιή κατάσταση το «φύλλο σημαία» δηλαδή το φύλλο που βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον στάχυ και αν είναι δυνατό και τα φύλλα που βρίσκονται κάτω απ’ αυτό. Το «φύλλο σημαία» είναι υπεύθυνο σε ποσοστό 70% για το γέμισμα του καρπού.

Κατάλληλα μυκητοκτόνα είναι αυτά της ομάδας των τριαζολών και της ομάδας των στρομπιλουρινών ή και μίγματα αυτών.
Άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών είναι:

 • Επιλογή πιστοποιημένου σπόρου απαλλαγμένου από μολύσματα της ασθένειας (ο μύκητας μεταφέρεται και με τον σπόρο)
 • Επιλογή σπόρου επενδεδυμένου με κατάλληλο μυκητοκτόνο. Επειδή τα παθογόνα παραμένουν ως σαπρόφυτα στα υπολείμματα της καλλιέργειας συνίσταται ενσωμάτωση της καλαμιάς της με όργωμα ή καύση.
 •  Επιλογή ανθεκτικής ποικιλίας. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες είναι πιο ανθεκτικές στην σεπτορίωση σε σύγκριση με κάποιες άλλες. Μπορούμε συμβουλευτούμε το σχετικό έντυπο του Ινστιτούτου Σιτηρών.
 • Εφαρμογή δεύτερου ψεκασμού όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Ο πρώτος στο στάδιο που αντιστοιχεί στην έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους και ο δεύτερος στο στάδιο κατά την έναρξη της ανάπτυξης του «φύλλου σημαία». Ο ψεκασμός αυτός είναι και ο σημαντικότερος.
 • Συμμόρφωση στις οδηγίες των Περιφερειακών Υπηρεσιών, όταν διαπιστωθεί η εμφάνιση των κηλίδων στα φύλλα και ταυτόχρονα αναμένεται βροχερός καιρός για την εφαρμογή ψεκασμών.
 • Αμειψισπορά με άλλες καλλιέργειες όταν αυτό είναι δυνατό. Η μονοκαλλιέργεια σιταριού ευνοεί τις ασθένειες.

Ζιζανιοκτόνα των σιτηρών

Η επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου ξεκινάει πάντα με προσεκτική παρατήρηση της καλλιέργειας για τη διαπίστωση των κύριων ειδών ζιζανίων που υπάρχουν σ’ αυτήν και θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στο φάσμα δράσης του ζιζανιοκτόνου και στα είδη ζιζανίων που μπορεί να καταπολεμήσει.

Για την καταπολέμηση προτείνουμε τα πακάτω φυτοφάρμακα:

 • Ζιζανιοκτόνα για Πλατύφυλλα ζιζάνια:

Ostria® 45 EW , LENTEMUL 45 EW ,  Mustang 306SE , Biathlon® Super WG

 • Ζιζανιοκτόνα για Αγρωστώδη ζιζάνια:

TETRAMOR 6.9 EW

 • Ζιζανιοκτόνα που καταπολεμούν Πλατύφυλλα και Αγρωστώδη ζιζάνια ταυτόχρονα:

Pacifica Plus WG 500 gr , Traxos One

 

Eπιφανειακή Λίπανση για τα Σιτηρά

Στο σκληρό σιτάρι, η επιφανειακή λίπανση πραγματοποιείται σε 1-2 δόσεις και ανέρχεται στις 8 μονάδες αζώτου.

Η πρώτη θα πρέπει να γίνεται στις αρχές του αδερφώματος και η δεύτερη δόση λίγο πριν από το ξεστάχυασμα, που είναι απαραίτητη για την παραγωγή σκληρού σιταριού εξαιρετικής ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια η χρήση λιπασμάτων σταδιακής αποδέσμευσης έχει επιτρέψει την εφαρμογή σε μία μόνο δόση με άριστα αποτελέσματα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν πλήρη οδηγό για την λίπανση των σιτηρών: http://bit.ly/2kIb1aH

Προτείνουμε τις παρακάτω λύσεις: