Εντομοκτόνα Μηδικής

Η αύξηση της θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών και η ταυτόχρονη εναλλαγή του καιρού από βροχή σε ηλιοφάνεια, έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των εντομολογικών εχθρών της Μηδικής.

Έτσι κρίνεται απαραίτητος ένας ψεκασμός με ένα καλό εντομοκτόνο και ο ενδεχόμενος συνδυασμός του με ένα καλό διαφυλλικό λίπασμα πλούσιο σε κάλιο, θείο και ιχνοστοιχεία.

Η πρόταση μας όσων αφορά τα εντομοκτόνα, που συνδυάζει το άριστο αποτέλεσμα με το χαμηλό κόστος είναι:

  • Eforia 045 ZC  1 λίτρο για ψεκασμό 25 στρεμμάτων
  • Proteus 170 OD 1 λίτρο για ψεκασμό 40 στρεμμάτων

Όσων αφορά το διαφυλλικό λίπασμα

  • Grow Up  5 λίτρα για ψεκασμό 20 στρεμμάτων

Ζιζανιοκτονία στην Mηδική

Τα ζιζάνια στη μηδική είναι σοβαρό πολύ πρόβλημα κυρίως κατά το πρώτο έτος της φυτείας.

Τα ζιζάνια σε αυτήν την φάση εμποδίζουν την σωστή εγκατάσταση της καλλιέργειας. Κατά τα επόμενα έτη και εφόσον η καλλιέργεια κατακλύζεται από πολλά ζιζάνια κατά τη χειμερινή περίοδο τότε κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός ζιζανιοκτόνου.

Οι λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Πριν την σπορά:

  • Bonalan εμποδίζει κάποια πλατύφυλλα όπως λουβουδιά, αντράκλα κ.ά. αλλά και κάποια αγρωστώδη όπως ήρα, μουχρίτσα κ.ά.

Μετά το φύτρωμα σε νέες φυτείες καθώς και σε παλιές φυτείες:

  • Butoxone DB SL  αντιμετωπίζει Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα (αγριοκαρώτο, αγριοπιπεριά, αγριοράδικο, ζωχοί, κίρσιο, λάπαθα, λουβουδιά, πεντάνευρο, ρανούγκουλος, σινάπι άγριο).
  • Pulsar 4 SL αντιμετωπίζει Ετήσια πλατύφυλλα (αγριομπαμπακιά, αγριοντοματιά, βλήτα, καψέλλα, λουβουδιά, τάτουλας κ.ά.)
  • Quizalofop-p-ethyl 5 EC Καταπολεμά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη.

Για περισσότερες πληροφορίες, προφυλάξεις και περιορισμούς στην χρήση, καλέστε μας στο 2261089041.