Λίπανση Βαμβακιού | NutrActive®

Η λίπανση αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και την ποιοτική βελτίωση του βαµβακιού. Το βαµβάκι συγκριτικά με άλλες καλλιέργειες δεν είναι εξαντλητική καλλιέργεια, με αποτέλεσµα οι απαιτήσεις του σε λιπάσµατα να είναι μικρές. Κι αυτό, γιατί αφαιρούνται πολλά στοιχεία από το έδαφος, αφού μετά τη συγκοµιδή του προϊόντος, παραµένει στο χωράφι το 77% περίπου της φυτικής μάζας (ρίζες, στελέχη, φύλλα).

Οι ανάγκες της βαµβακοφυτείας σε λίπασµα, το είδος του λιπάσµατος, ο χρόνος του λιπάσµατος, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρµογής του εξαρτώνται από τη μηχανική σύσταση του εδάφους του χωραφιού, από τον τύπο του λιπάσµατος, από την ποσότητα και την ποιότητα του νερού, από τις κλιµατικές συνθήκες της κάθε περιοχής και από την ποικιλία του βαµβακιού.

Δύο τύποι βασικού λιπάσματος οι οποίοι ταιριάζουν απόλυτα στην καλλιέργεια του βαμβακιού είναι παρακάτω τους οποίους μπορείτε να βρείτε σε τιμή προσφοράς τις επόμενες μέρες στο Agricenter.

Ζητήστε προσφορά στο ? 2261081049

 

λιπασμα για βαμβακι, λιπασμα βαμβακι