Προσφορά!

YIELD ON 10Lt

95.00 με ΦΠΑ

Το Yield ON Valagro είναι ένα καινοτόμο προϊόν για τη θρέψη των φυτών ικανό να αυξήσει την παραγωγή στις γραμμικές καλλιέργειες.

Σε απόθεμα

Κατηγορία:

Περιγραφή

Το Yield ON Valagro είναι ένα καινοτόμο προϊόν για τη θρέψη των φυτών ικανό να αυξήσει την παραγωγή στις γραμμικές καλλιέργειες.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διαφυλλική εφαρμογή: Σιτάρι: 1 εφαρμογή στο στάδιο φύλλου σημαίας, 100-200 ml/στρ. Σόγια: 2 εφαρμογές: η 1η στο στάδιο ανάπτυξης V4-V6 (4-6 πραγματικά φύλλα) και η 2η στο στάδιο ανάπτυξης R1-R3 (αρχή της άνθησης), 100-200 ml/στρ. Καλαμπόκι: 1 εφαρμογή στο στάδιο ανάπτυξης V4-V6 (4-6 πραγματικά φύλλα), 100-200 ml/στρ. Ρύζι 2 εφαρμογές: η 1η στη αρχή του ξεσταχυάσματος, η 2η στο στάδιο ανάπτυξης κεφαλής, 100-200 ml/στρ. Βαμβάκι: 1 εφαρμογή με 250 ml/στρέμμα στα πρώτα λουλούδια ή εναλλακτικά 3 εφαρμογές: Η 1η μαζί με την εφαρμογή φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων, η 2η πριν την εμφάνιση της κάψας και η 3η 3-4 εβδομάδες μετά, 100-200 ml/στρ. Ελαιοκράμβη: 2 εφαρμογές. Η 1η μαζί με την εφαρμογή φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων 100-200 ml/στρ, η 2η στην αρχή της άνθησης, 100-200 ml/στρ. Ηλίανθος: 1 εφαρμογή στο στάδιο 4-6 πραγματικών φύλλων, 100-200 ml/στρ.

ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ NPK ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ β/β (β/ο): Ολικό άζωτο (N) 5,5% (6,8%); Οργανικό άζωτο (N) 0,5% (0,6%); Ουρικό άζωτο (N) 5,0% (6,2%); Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 5,0% (6,2%); Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και το νερό 5,0% (6,2%); Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K2O) 7,5% (9,3%); Ολική οργανική ουσία 8,5% (10,5%); C/N λόγος 0,986%; Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe) 0,1% (0,12%); Σίδηρος (Fe) χηλικός EDDHSA 0,1% (0,12%); Υδατοδιαλυτό μαγγάνιο (Mn) 0,03% (0,03%); Μαγγάνιο (Mn) χηλικό EDTA 0,03% (0,03%); Υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος (Zn) 0,04% (0,05%); Ψευδάργυρος (Zn) χηλικός EDTA 0,04% (0,05%); Ο χηλικός σίδηρος EDDHSA είναι σταθερός σε εύρος pH 4-10. Το χηλικό μαγγάνιο και ο χηλικός ψευδάργυρος EDTA είναι σταθερα σε εύρος pH 4-11ΜΟΡΦΗ: Υγρή. pH: 6,5 (25°C)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Σε περίπτωση μακράς χρονικής περιόδου αποθήκευσης ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Δεν υπάρχουν προβλήματα με το προϊόν με την προϋπόθεση ότι αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και +40°C. Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε άφθονο νερό.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 12.4 kg